Certyfikaty


Wszystkie produkty sprzedawane w naszych sklepach posiadają niezbędne certyfikaty dopuszczające je do obrotu na terenie UE. Jeśli chodzi o płytki to wszystkie nasze produktu spełniają wymagania jednolitej normy PN-EN-14411 obowiązującej w całej Unii Europejskiej.